Almanak, Architectuur, Viva Architectuur

Functie volgt de vorm – MBO-vakschool Nimeto in Utrecht door Maarten Van Kesteren

Het aandeel van renovatie en hergebruik is in de architectuur gedurende de laatste jaren sterk toegenomen. Deze heroriëntatie op en dialoog met bestaande gebouwen leidt tot verschuivingen in de architectuur. Volgt vorm nog wel de functie? De renovatie van de MBO-vakschool Nimeto geeft antwoorden.

Lees verder →

Viva Architectuur

Dik en dun – hoogbouw debat op scherp

Hoogbouw is veruit de meest efficiënte en comfortable manier van leven in de stad. Het debat erover wordt vaak in termen van hoogte en volume gevoerd. De typologie van hoogbouw verdient echter alle aandacht en verdere ontwikkeling. Ook dikke gebouwen vertegenwoordigen daarbij een esthetisch ideaal.

Lees verder →

Viva Architectuur

Een familie van bruggen – 21 nieuwe constructies door Ney & Partners

Medio jaren negentig besloot het agentschap ‘De Vlaamse Waterweg’ om de toekomst van de binnenvaart op het Albertkanaal veilig te stellen door bestaande bruggen te verhogen en nieuwe te bouwen. Ney & Partners won in 2009 de ontwerp-prijsvraag met een voorstel voor een generieke stalen boogbrug. De opdracht, de procedure, het ontwerp en de technische uitwerking worden in een nieuw boek toegelicht.

Lees verder →

Viva Architectuur

Het jaar van de toekomst, maar welke?

Het vertrouwen in de Nederlandse samenleving is tot op de bodem gedaald, tegelijkertijd vliegen de optimistische toekomstscenario’s ons om de oren. De kans dat er veel zal veranderen, is echter niet heel erg groot. Afgaande op een tentoonstelling in het Nieuwe Instituut, zal de stad van de toekomst nauwelijks verschillen van de huidige.

Lees verder →