Opening tentoonstelling architectuurfotograaf Jeroen Musch

Op 29 oktober 2021 werd de foto-tentoonstelling Jeroen Musch, deel 4 foto-estafette geopend in het Borneo Architectuur Centrum (BAC) te Amsterdam. Architectuur is de ervaring ervan, zei Aldo van Eyck ooit. Wat Musch naar mijn gevoel doet is deze ervaring onderscheppen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik hem te vragen hoe hij aan dat ervaringsbeeld werkte.

Op 29 oktober 2021 werd de foto-tentoonstelling Jeroen Musch, deel 4 foto-estafette geopend in het Borneo Architectuur Centrum (BAC) te Amsterdam. Architectuur is de ervaring ervan, zei Aldo van Eyck ooit. Wat Musch naar mijn gevoel doet is deze ervaring onderscheppen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik hem te vragen hoe hij aan dat ervaringsbeeld werkte.

Opening fototentoonstelling Jeroen Musch in BAC te Amsterdam

In de pakweg twintig jaar dat ik als hoofdredacteur werkte bij ‘de Architect’, publiceerden we honderden projecten op de gebieden van architectuur, stedenbouw en interieur. De selectie van foto’s bij deze projecten was altijd een uitermate belangrijk onderdeel. Zij bepalen immers voor een groot deel hoe naar de projecten wordt gekeken.

De beelden die het meest beklijven zijn voor mij die welke een mysterie in zich dragen en verder reiken dan welke verklaring ook. Tot deze behoren ongetwijfeld de foto’s die Jeroen Musch als een van onze vaste fotografen in al die jaren gestaag aanleverde, van West8 tot Neutelings Riedijk Architecten, van Studio Prototype tot Arons Gelauff. In feite leerden we door Jeroen anders naar deze projecten te kijken.

Lees verder