Viva Architectuur

Een ongemakkelijke waarheid – Centraal Beheer versus La Royale Belge

Over de toekomst van Centraal Beheer van Herman Hertzberger woedt in Nederland een stevig en bij tijd en wijle emotioneel debat. Volgens Marc Dubois gaat dit debat voorbij aan een ongemakkelijke waarheid. Architectonisch gezien staat de oorspronkelijke configuratie van Centraal Beheer een herbestemming in de weg.

Lees verder →

Architectuur, Projectbespreking, Viva Architectuur

Woonkamer voor optimale interactie – Lely Campus in Maassluis door Doepel Strijkers Architects

Een campus is een systeem dat optimaal inspeelt op de ruimtelijke eisen van bedrijfsprocessen. Naast werk vind je er vrije tijd, onderwijs en potentieel ook huisvesting. Dergelijke omgevingen voor kenniswerkers lijken in veel opzichten op de werkelijkheid buiten. Alles draait om samenwerken en verbinden. Als woonkamer voor optimale interactie is Lely Campus daarvan een goed voorbeeld.

Lees verder →

Viva Architectuur

Voor wie is de stad – Ladder tegen de maan door Nic. Tummers

Voor wie is de stad? Is er ruimte voor een tegencultuur? In het nieuwe Kunstdepot van Heerlen is de sculptuur ‘Ladder tegen de maan’ van Nic. Tummers te zien. Ze suggereert, dat een stad niet of niet alleen van consumenten is, maar een openbare ontmoetingsruimte waarin bewoners het beste hun stad zelf inrichten.

Lees verder →

Viva Architectuur

Pionier van circulair bouwen – Hergebruik en het fenomeen Marcel Raymaekers

Marcel Raymaekers gaf als architect leiding aan het zakenimperium The Queen of the South, een onwaarschijnlijke mix van antiekberging, nachtclub, restaurant en jazzlocatie. Bijna vijftig jaar lang kocht Raymaekers duizenden tonnen oude bouwonderdelen op en hergebruikte ze in honderden gebouwen naar eigen ontwerp. Het maakte hem behalve tot een buitenbeentje, tot een pionier van het circulair bouwen.

Lees verder →

Almanak, Architectuur, Viva Architectuur

Functie volgt de vorm – MBO-vakschool Nimeto in Utrecht door Maarten Van Kesteren

Het aandeel van renovatie en hergebruik is in de architectuur gedurende de laatste jaren sterk toegenomen. Deze heroriëntatie op en dialoog met bestaande gebouwen leidt tot verschuivingen in de architectuur. Volgt vorm nog wel de functie? De renovatie van de MBO-vakschool Nimeto geeft antwoorden.

Lees verder →

Viva Architectuur

Dik en dun – hoogbouw debat op scherp

Hoogbouw is veruit de meest efficiënte en comfortable manier van leven in de stad. Het debat erover wordt vaak in termen van hoogte en volume gevoerd. De typologie van hoogbouw verdient echter alle aandacht en verdere ontwikkeling. Ook dikke gebouwen vertegenwoordigen daarbij een esthetisch ideaal.

Lees verder →

Viva Architectuur

Een familie van bruggen – 21 nieuwe constructies door Ney & Partners

Medio jaren negentig besloot het agentschap ‘De Vlaamse Waterweg’ om de toekomst van de binnenvaart op het Albertkanaal veilig te stellen door bestaande bruggen te verhogen en nieuwe te bouwen. Ney & Partners won in 2009 de ontwerp-prijsvraag met een voorstel voor een generieke stalen boogbrug. De opdracht, de procedure, het ontwerp en de technische uitwerking worden in een nieuw boek toegelicht.

Lees verder →

Viva Architectuur

Het jaar van de toekomst, maar welke?

Het vertrouwen in de Nederlandse samenleving is tot op de bodem gedaald, tegelijkertijd vliegen de optimistische toekomstscenario’s ons om de oren. De kans dat er veel zal veranderen, is echter niet heel erg groot. Afgaande op een tentoonstelling in het Nieuwe Instituut, zal de stad van de toekomst nauwelijks verschillen van de huidige.

Lees verder →