Geen revolutie maar integrale ontwikkeling als wenkend perspectief

Woonkaart, uit ‘Wat wij willen is nog nooit gedaan’, 2021