Ondraaglijke lichtheid van regelgeving – Interview met Annemiek Rijckenberg, Architectenregister

Annemiek Rijckenberg was de afgelopen zeven jaar bestuursvoorzitter van het Architectenregister. Ze trad aan een jaar nadat  het register een bestuursorgaan werd dat belast is met de uitvoering van de Wet op de Architectentitel (WAT). Met veel plezier, zo blijkt al snel, ofschoon ze zich aan het begin afvroeg wat ze er deed. Donderdag 7 december neemt ze met vol optimisme afscheid van het register. Ze zal dan spreken over de lichtheid die de regelgeving in Nederland kenmerkt en de versnippering van het vakgebied. “Het zou wat zijn als er alleen al een agendaoverleg was.”

Annemiek Rijckenberg was de afgelopen zeven jaar bestuursvoorzitter van het Architectenregister. Ze trad aan een jaar nadat  het register een bestuursorgaan werd dat belast is met de uitvoering van de Wet op de Architectentitel (WAT). Met veel plezier, zo blijkt al snel, ofschoon ze zich aan het begin afvroeg wat ze er deed. Donderdag 7 december neemt ze met vol optimisme afscheid van het register. Ze zal dan spreken over de lichtheid die de regelgeving in Nederland kenmerkt en de versnippering van het vakgebied. “Het zou wat zijn als er alleen al een agendaoverleg was.”