Gebruiksruimte van iedereen – Gebiedsontwikkeling op Oostenburg

In de woningbouwdiscussie wordt veelvuldig beweerd dat de woningbouwopgave binnenstedelijk niet is op te lossen, onder andere omdat verdichting geen wenselijk woonmilieu oplevert. Maar is dat ook zo? Voor een antwoord op deze vraag ging ik samen met Tess Broekmans kijken in Oostenburg, een nieuw stadsdeel in Amsterdam dat de komende jaren extreem wordt verdicht. Wat is van belang als je gaat verdichten? Dat is vooral de collectieve ruimte en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Op een zonnige winterdag ontmoet ik stedenbouwkundige Tess Broekmans voor de deur van Urhahn Stedenbouw & Strategie, een bureau waar ze samen met haar partners Sjoerd Feenstra en Ad de Bont leiding aan geeft. We hebben afgesproken een wandeling te maken naar Oostenburg. In haar jeugd zocht ze hier haar vader vele malen op toen hij als projectleider in de stadsvernieuwing werkte.