Viva Architectuur

Een familie van bruggen – 21 nieuwe constructies door Ney & Partners

Medio jaren negentig besloot het agentschap ‘De Vlaamse Waterweg’ om de toekomst van de binnenvaart op het Albertkanaal veilig te stellen door bestaande bruggen te verhogen en nieuwe te bouwen. Ney & Partners won in 2009 de ontwerp-prijsvraag met een voorstel voor een generieke stalen boogbrug. De opdracht, de procedure, het ontwerp en de technische uitwerking worden in een nieuw boek toegelicht.

Lees verder →